Nieograniczona mobilność

Wraz z rozwojem technologii, zwłaszcza w zakresie rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową, coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać elektromobilność. Termin ten obejmuje swym zakresem również rozwiązania stosowane w transporcie wewnętrznym. Zwłaszcza że w cyber-fizycznym świecie fabryk przyszłości procesy powinny być elastyczne i łatwo dostosowywalne do potrzeb, a maszyny współpracować ze sobą i automatycznie realizować założone cele.

Z myślą o zapewnieniu autonomicznego ruchu w dowolnym kierunku firma WObit zaprojektowała robota mobilnego MOBOT® AGV FlatRunner MW. Jest on wyposażony w koła Mecanum, składające się ze swobodnie obracających się rolek umieszczonych pod kątem 45° na obwodzie koła. Koła te pozwalają na ruch wzdłużny, poprzeczny oraz obrót robota wokół jego środka, słowem ruch omnikierunkowy.

Na wspomnianym robocie mobilnym z łatwością można transportować rozmaite ładunki o bardzo dużej masie (do 1500 kg w przypadku FlatRunner MW), a co istotne manewrowanie w niewielkich przestrzeniach z dokładnością do milimetra nie stanowi żadnego wyzwania dla robota firmy WObit.

Wróć »