Nieograniczona mobilność - roboty mobilne MOBOT® z napędem omnikierunkowym

Wraz z rozwojem technologii, zwłaszcza w zakresie rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową, coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać elektromobilność. Termin ten obejmuje swym zakresem również rozwiązania stosowane w transporcie wewnętrznym. Zwłaszcza że w cyber-fizycznym świecie fabryk przyszłości procesy powinny być elastyczne i łatwo dostosowywalne do potrzeb, a maszyny współpracować ze sobą i automatycznie realizować założone cele.

Z myślą o zapewnieniu autonomicznego ruchu w dowolnym kierunku firma WObit zaprojektowała roboty mobilne z serii MOBOT® MW. Są one wyposażone w koła Mecanum, składające się ze swobodnie obracających się rolek umieszczonych pod kątem 45° na obwodzie koła. Koła te pozwalają na ruch wzdłużny, poprzeczny oraz obrót robota wokół jego środka, słowem ruch omnikierunkowy.

Manewrowanie w niewielkich przestrzeniach z dokładnością do milimetra nie stanowi żadnego wyzwania dla robotów z serii MOBOT® MW firmy WObit.

W jakich zadaniach sprawdzą się autonomiczne roboty mobilne z napędem omnikierunkowym?

MOBOT® MW z kołami Mecanum sprawdzą się wszędzie tam, gdzie konieczne jest manipulowanie ładunkami w ograniczonej przestrzeni, w wąskich ciągach komunikacyjnych. To optymalne rozwiązanie do zadań, w których istnieje stała potrzeba sprawnego i elastycznego skomunikowania oddalonych od siebie stanowisk produkcyjnych.

Elastyczność oraz sprawność zmiany kierunku jazdy bez konieczności zawracania po łuku tworzy potencjał dający autonomicznym robotom mobilnym MOBOT® MW wyjątkową ergonomiczność. Doskonale sprawdzą się w procesach o krótkim czasie cyklu, gdzie zmniejszenie ilości manewrów potrzebnych do zmiany kierunku umożliwia realizację zadania w krótszym czasie.

Wróć »