Innowacyjne technologie łańcucha dostaw i utalentowani ludzie, czyli jak zyskać przewagę konkurencyjną

Współczesny rynek sprzedaży dóbr i usług nie mógłby skutecznie funkcjonować bez łańcuchów dostaw, czyli skoordynowanych ze sobą procesów logistycznych, transportowych i magazynowych. Jak ważne są poszczególne elementy łańcucha, mogliśmy się przekonać już na początku pandemii koronawirusa, gdy wiele ogniw zostało nagle przerwanych.

Funkcjonując w tej nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości wiele firm poszukuje skutecznych podpowiedzi co do narzędzi i kierunków działań, jakie warto podjąć. Jedną z wartościowych wskazówek są analizy przygotowane przez specjalistów, takich jak MHI (międzynarodowe stowarzyszenie branż transportu materiałów, logistyki i łańcucha dostaw). Organizacja ta, co roku wydaje raport podsumowujący najważniejsze wyzwania i prognozy rozwoju dotyczące branży.

Tegoroczny raport koncentruje się na innowacjach technologicznych zachodzących w obszarze łańcucha dostaw oraz związanych z nimi wyzwaniach, które stoją przed firmami oraz pracownikami.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez MHI wśród ponad 1000 specjalistów w obszarze produkcji i łańcucha dostaw wskazują, że 6 najważniejszych wyzwań stojących przed firmami to:

 

Przemysł 4.0 odpowiedzią na wyzwania

Raport wskazuje, że zarówno małe, jak i duże firmy zmierzają w kierunku cyfryzacji swojego łańcucha dostaw, wdrażając rozwiązania Przemysłu 4.0 umożliwiające transformację technologiczną i organizacyjną przedsiębiorstw.

Technologie czwartej rewolucji przemysłowej obejmują cyfryzację produktów i usług, integrację łańcucha wartości i wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Kluczowym zasobem dla tych wszystkich narzędzi są pozyskiwane, gromadzone, analizowane i wizualizowane dane.  

„Dane są życiodajną krwią powstającego cyfrowego łańcucha dostaw. Firmy, które rozpoznają wartość tych danych i wykażą inżynierskie podejście do ich gromadzenia, filtrowania i syntetyzowania w insighty konsumenckie i rynkowe, będą się rozwijać. Ci, którzy tego nie zrobią, utoną w fali wykładniczego rozpowszechniania danych ” - Thomas Boykin, Deloitte Consulting LLP.

Działaniem, które powinny zatem podjąć firmy, jest po pierwsze inwestowanie w technologie, które pomogą skutecznie pozyskiwać i gromadzić dane oraz je analizować.

Na poniższym wykresie przedstawione są technologie o najwyższym potencjale zapewnienia przewagi konkurencyjnej w przeciągu najbliższych 10 lat, wśród których najważniejsze trzy to robotyka i automatyka, czujniki i automatyczna identyfikacja oraz analiza predykcyjna.

 

Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi technologiami są technologie chmur obliczeniowych i przetwarzania w chmurze, a także czujników i automatycznej identyfikacji. Z robotów i automatyzacji obecnie korzysta 39% respondentów, jednak za 5 lat będzie to już 73%, a rozpowszechnienie technologii autonomicznych pojazdów i dronów ma wzrosnąć z 18% do 54%.

Warto więc już dziś inwestować w przodujące technologie, takie jak autonomiczne roboty mobilne, aby zbudować swoją przewagę konkurencyjną, która pozwoli zmniejszyć koszty, działać sprawniej i elastyczniej, a także dopasowywać ofertę pod indywidualne preferencje klientów.

Wspomniane roboty mobilne, takie jak MOBOT® dzięki wyposażeniu w złożone systemy pomiarowe, możliwości komunikacji z systemami takimi jak SCADA czy WMS pozwalają na zbieranie, gromadzenie i analizę istotnych danych o przepływie towarów. Co więcej, ich szybkie i proste wdrożenie oraz łatwość przezbrojenia do transportu różnorodnych ładunków zapewniają niezbędną elastyczność i efektywność działania.

Buduj kompetencje i rozwijaj talenty swojego zespołu

Technologie bez ludzi, potrafiących z nich skorzystać i skutecznie je wykorzystywać są niczym, dlatego drugim obszarem, na którym powinny koncentrować się firmy, są jej pracownicy.

Liczba osób posiadających pożądane kompetencje na rynku jest ograniczona, dlatego firmy coraz częściej poszukują talentów wewnątrz swoich organizacji. Poniższa infografika z raportu pokazuje najważniejsze obszary kompetencji i technologii z nimi związanych, w tym zarządzanie projektami, przywództwo, myślenie krytyczne, podejmowanie decyzji oraz umiejętności obsługi programów i urządzeń.

Więcej o kompetencjach i poszukiwanych umiejętnościach przeczytasz w artykule .

Raport wskazuje, że działaniem, które firmy powinny podjąć, jest analiza i identyfikacja procesów, które można dzięki automatyzacji i robotyzacji wykonać szybciej i taniej. Jednocześnie powinny koncentrować się na poszukiwaniu utalentowanych pracowników, których mogą przenieść do wielopłaszczyznowych zadań. Dla efektywnej adaptacji pracowników do nowych działań kluczowe jest też inwestowanie w szkolenia i zmianę kwalifikacji. Dzięki temu ludzie otrzymują nowe możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia satysfakcji z pracy, co przekłada się na zaangażowanie i wydajność. Natomiast przedsiębiorstwo zyskuje utalentowany zespół, gotowy sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom.

Cytując wypowiedź George Prest, CEO, MHI – „Wyzwań związanych z siłą roboczą nie można rozwiązać bez budowania i utrzymywania kultury innowacji i technologii w organizacji. Talenty i technologia są ze sobą zasadniczo powiązane, aby zapewnić sukces przyszłych łańcuchów dostaw.”

źródło grafik: www.mhi.org/publications/report

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.