Oprogramowanie

Do szczegółowej konfiguracji parametrów robota służy oprogramowanie MOBOT® RoutePlanner.


Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemu Windows. Za pomocą tego interfejsu można realizować takie operacje, jak:

  • obserwacja statusu robota i najważniejszych składowych systemu,
  • konfigurację napędów oraz I/O głownego kontrolera,
  • ręczną nawigację pojazdem,
  • dodawanie do kontrolera punktów charakterystycznych trasy, w których ma być przeprowadzona określona akcja.

Główną część oprogramowania stanowi środowisko pozwalające na zaprogramowanie ruchu robota na określonych odcinkach trasy oraz przydzielenie robotowi zadań.

Oprogramowanie

Terminal sterujący wyposażony w router Wi-Fi umożliwia kontrolę nad robotem(-ami) poprzez panel dotykowy i zdalne wydawanie poleceń dla robota. Pozwala odczytać podstawowe informacje o stanie pracy robota takie jak jego lokalizacja, bieżące zadanie, itp.

Terminal

Zarządzanie siecią robotów – stacja zarządzająca może zostać dodatkowo wyposażona w sterownik PLC przeznaczony do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, np. podajnikami rolkowymi, światłami ostrzegawczymi lub innymi maszynami, z którymi należy zsynchronizować pracę robotów. W ramach linii można zastosować kilka stacji zarządzających zlokalizowanych przy odrębnych stanowiskach pracy. Taki układ pozwala na realizację rozproszonego zarządzania robotami.

AGV AGV

Inteligentna fabryka – system zarządzania robotami AGV może być połączony z oprogramowaniem zarządzającym przedsiębiorstwem (MES/ERP), co umożliwia utworzenie komunikacji cyber-fizycznej, gromadzenie danych w chmurze i globalny dostęp do danych i możliwość kontroli.

Fabryka 4.0
Wróć »