Transport detali w produkcji gniazdowej

Procesy produkcyjne charakteryzują się różnym przebiegiem – wyróżnia się m.in. produkcję stacjonarną, potokową oraz gniazdową. W zależności od produkowanych wyrobów firma decyduje się na inny rodzaj organizacji procesu. W poniższym artykule skupimy się na produkcji gniazdowej.

Produkcja gniazdowa charakteryzuje się zmiennym przebiegiem pracy pomiędzy różnymi stanowiskami zorganizowanymi w gniazda, z których każde może współpracować ze sobą, można również zmieniać kolejność operacji technologicznych. Ten typ organizacji pracy stosowany jest najczęściej w przypadku produkcji seryjnej o dużej różnorodności wyrobów i ich zmienności. Umożliwia koncentrację kwalifikacji i optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń, jednak jego wadą są możliwe przestoje pomiędzy kolejnymi operacjami.

Idealnym rozwiązaniem niwelującym minusy tego procesu produkcyjnego jest implementacja robotów typu AGV do automatycznego transportu elementów. Dzięki temu czas oczekiwania na kolejne działanie jest krótszy a przebieg zadań płynny. Roboty AGV umożliwiają realizację autonomicznego ruchu pomiędzy wyznaczonymi punktami. Najnowocześniejszy obecnie sposób nawigacji czyli nawigacja laserowa zapewnia dużą elastyczność w wyznaczaniu i modyfikowaniu trasy ruchu. Przykładowo robot może omijać przeszkody pojawiając się na jego drodze korzystając z alternatywnej drogi.

Istotną kwestią w przypadku omawianego procesu produkcyjnego jest zarządzanie wieloma podmiotami. Do sprawnego zarządzania procesem warto zastosować efektywne narzędzia, takie jak oprogramowanie SCADA. Pozwala ono m.in. automatycznie zbierać informacje z wielu maszyn i gdy np. skończy się obróbka jakiegoś detalu lub paleta zostanie załadowana, system automatycznie wyśle robota AGV bez ingerencji operatora.

Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa pracy zapewniany przez omawiane roboty. Robot poruszając się w przestrzeni fabryki skanuje obszar dookoła, co umożliwia mu reagowanie na obiekty znajdujące się na torze jazdy i unikanie kolizji. Skanowana przestrzeń podzielona jest na kilka stref. Dzięki temu robot, będący w ruchu, może reagować na trudności zwalniając lub zatrzymując się - w zależności od strefy w której wykryta zostanie przeszkoda.

Zastosowanie robota AGV w produkcji gniazdowej skraca czas oczekiwania na następną operację, ułatwia organizację pracy, a także upłynnia przebieg procesu i pozwala na zachowanie jego ciągłości. Dodatkową zaletą jest łatwość modyfikowania tras w przypadku linii namalowanej farbą, oraz łatwego przeprogramowania trasy ruchu robota dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu.

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.