Czy autonomiczne roboty mobilne są bezpieczne?

Bezpieczeństwo ludzi i niezawodność robotów mobilnych MOBOT® AGV są dla nas kluczowe. Zawsze analizujemy możliwe ryzyko przed wdrożeniem systemu, aby zminimalizować wszelkie zagrożenia zarówno takie jak możliwe kolizje, jak i takie jak przerwanie zadania czy opóźnienia w ich wykonywaniu.

Pierwszym elementem jest układ bezpieczeństwa samego robota. Roboty MOBOT® AGV zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i mogą bezpiecznie oraz bezkolizyjnie przemieszczać się w obrębie wyznaczonych dróg transportowych, razem z ludźmi, wózkami widłowymi, a także innymi pojazdami.

Standardowym wyposażeniem każdego robota MOBOT® AGV jest laserowy skaner przestrzeni z konfigurowalnymi strefami bezpieczeństwa. Dla optymalnej pracy robota zostały one ograniczone do trzech zakresów: strefy najdalszej, w której robot zwalnia, strefy ostrzegawczej, gdzie następuje dalsze spowolnienie jego ruchu oraz wysłanie komunikatów świetlnych i dźwiękowych oraz strefy bezpiecznej, w której następuje całkowite zatrzymanie jego ruchu. Skaner odpowiada za detekcję przeszkód pojawiających się przed robotem. Dzięki jego działaniu robot AGV może odpowiednio reagować zwalniając lub całkowicie się zatrzymując. Zapobiega to ewentualnym kolizjom i zapewnia bezpieczną pracę z ludźmi. Już najbardziej podstawowa konfiguracja pozwala na pracę robota w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Weźmy przykładowo największego robota MOBOT® AGV FlatRunner MW. Przykładowa droga hamowania na betonowej posadzce przemysłowej, przy maksymalnej prędkości oraz obciążeniu 1000 kg wynosi 465 mm. Stanowi to bardzo dobry wynik, zwłaszcza w porównaniu z wózkami widłowymi, gdzie do wyhamowania masy pojazdu należy jeszcze doliczyć czas reakcji prowadzącego pojazd. W przypadku robotów AGV nad czasem reakcji czuwa układ bezpieczeństwa, który w momencie wykrycia przeszkody w ciągu milisekund rozpoczyna hamowanie robota, gwarantując jego bezwzględne zatrzymanie w określonej strefie.

Warto zwrócić uwagę na obudowę robota – jest ona wykonana z kompozytów i ma opływowe kształty, bez ostrych, niebezpiecznych krawędzi. Co jednak w sytuacji, gdy ładunek przewożony przez robota jest ciężki i ma niestandardowe, duże wymiary?

Wiele zależy od konstrukcji adaptera/wózka, który możemy dostosować do przewożonych detali. Jeśli wymaga tego aplikacja, takie wózki wyposażyć można w dodatkowe czujniki i systemy bezpieczeństwa. Zatem, jeżeli przewożony detal znacznie wykracza wymiarami poza obrys robota, to wózek/adapter, na którym jest on umieszczony i przytwierdzony do robota może mieć np. dodatkowy skaner bezpieczeństwa, wyłącznik bezpieczeństwa czy osłony w kontrastowym kolorze.

Drugą, nie mniej istotną kwestią jest przestrzeń, w której będzie poruszał się robot. Razem z zespołem odpowiedzialnym za logistykę i bezpieczeństwo w danej firmie analizujemy trasy przejazdów, aby wybrać możliwie najkrótsze drogi. Pozwala to zoptymalizować czasy przejazdów oraz natężenie ruchu na ścieżkach komunikacyjnych. Gwarantuje to również stuprocentową zgodność z zasadami panującymi w danej fabryce.

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.