Intralogistyka 4.0

Intralogistyka obejmuje przemieszczanie materiałów i produktów w obrębie zakładu produkcyjnego – od przyjęcia surowców do magazynu, po wydanie gotowych wyrobów.

Skrót 4.0 w tytule nawiązuje do koncepcji rewolucji przemysłowych. Jej kwintesencję można zawrzeć w trzech słowach: cyfrowy, zautomatyzowany i połączony.

Na początek: dlaczego rewolucja, a nie ewolucja?

Rewolucyjne zmiany w przemyśle następują w wyniku wprowadzania przełomowych wynalazków technicznych, które gwałtownie przyspieszają rozwój w przeciwieństwie do stopniowych zmian. Pierwsza rewolucja przemysłowa związana była z popularyzacją silnika parowego i mechanizacji pracy, druga z wdrożeniem technik masowej produkcji, trzecia z wprowadzeniem elektronicznych systemów automatyzujących procesy produkcyjne. Wszystkie te zdarzenia zwiększały wydajność i efektywność przedsiębiorstw.

W ostatnich latach, aby zapewnić ciągłą optymalizację firm produkcyjnych, do przemysłu zaczęto wprowadzać najnowsze technologie informatyczne takie jak chmura obliczeniowa, Big Data, Internet Rzeczy (IIoT). Wspomniane narzędzia pozwalają na działanie oparte o gromadzone i przetwarzane informacje w czasie rzeczywistym. Właśnie ta cyfryzacja i połączenie urządzeń w stale komunikujące się sieci stanowią taki przełom, że możemy mówić o czwartej rewolucji przemysłowej.

Ścisła integracja systemów cyfrowych i procesów fizycznych nazywana jest systemami cyberfizycznymi. Występują one najczęściej w formie systemów wbudowanych, sieci monitorowania i kontrolowania procesów fizycznych, które działają w pętli sprzężenia zwrotnego. Dzieje się tak, ponieważ dane zebrane z realizowanych procesów fizycznych stanowią podstawę do sterowania obiektami i optymalizacji procesów.

Systemy cyberfizyczne wykorzystywane są w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu, gdzie kluczowe jest połączenie istniejących systemów informatycznych (cyfrowych), dla sprawnego zarządzania zautomatyzowanymi procesami fizycznymi. Rezultatem jest tzw. smart factory, czyli zintegrowana fabryka przyszłości.

Gdzie w tym wszystkim znajduje się intralogistyka?

Mówiąc o wdrożeniu koncepcji Przemysłu 4.0 w kontekście wewnętrznych procesów logistycznych, pod uwagę należy wziąć właśnie wspomnianą na początku automatyzację, cyfryzację i połączenie. Oznacza to wprowadzenie systemu informatycznego zarządzającego procesami, komunikację sieciową i automatyczne zarządzanie oraz nowoczesne urządzenia do transportu takie jak autonomiczne roboty mobilne.

Przemieszczają one produkty do stref wysyłki lub pakowania, często bardzo oddalonych, co oszczędza czas pracowników. Pod względem ergonomii wykonują zadania zbyt obciążające ludzi, mogą również pracować w strefach niebezpiecznych lub szkodliwych dla ludzi.

Elastyczny i bezpieczny transport wewnątrzzakładowy

Samojezdne wózki transportowe zajmują o wiele mniej miejsca, mają kompaktowe wymiary umożliwiające im przemieszczanie się nawet po wąskich ścieżkach. Co istotne mogą bezpiecznie poruszać się w tych samych ciągach komunikacyjnych, co ludzie. W związku z tym pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni roboczej.

Autonomiczne roboty mobilne MOBOT® AGV wyposażone są w nawigację laserową LMS, dzięki czemu nie wymagają zmian w przestrzeni fabryki czy magazynu. Łatwo je zaprogramować i wdrożyć do pracy, a dzięki różnorodnym adapterom i wózkom można w prosty sposób zmienić ich funkcjonalność. System samojezdnych wózków transportowych jest również skalowalny. Oznacza to, że rozwiązanie można rozbudowywać według potrzeb i dostosowywać do rozwoju przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że system zarządzający pracą robotów może zostać zintegrowany z systemem zarządzającym magazynem czy też przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Pozwoli to po pierwsze wykonywać zadania automatycznie, a przede wszystkim uzyskać lepszą kontrolę faktycznych stanów magazynowych. W rezultacie (w zależności od organizacji produkcji i zapasów) możliwe jest skrócenie czasu realizacji dyspozycji oraz wytwarzanie spersonalizowanych produktów na masową skalę.

W efekcie można uzyskać m.in. ograniczenie zasobów, oszczędność czasu i poprawa ergonomii wykonywanej pracy.

Warto pamiętać, że do osiągnięcia wspomnianych rezultatów nie wystarczy kupić urządzenia i sprawa załatwiona. Modernizacja procesów intralogistycznych powinna zostać poprzedzona analizą procesów i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Pozwoli to ustalić jakie rozwiązania będą optymalne i umożliwią realizację strategicznych celów firmy.

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.