Roboty mobilne MOBOT® - wysoka jakość i bezpieczeństwo w zgodzie z normami

Autonomiczne roboty mobilne MOBOT® ze względu na specyfikę swojego działania i możliwość współpracy z ludźmi muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. W dzisiejszym artykule przybliżymy, w zgodzie z jakimi normami są projektowane i produkowane polskie roboty mobilne MOBOT®.

Dyrektywa na straży bezpieczeństwa

Najważniejszym dokumentem stanowiącym zbiór zasadniczych wymagań stawianych producentom maszyn jest Dyrektywa Maszynowa. Spełniając wymogi aktualnie obowiązującej Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE roboty mobilne MOBOT® mogą być sprzedawane na cały rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dowodem tego jest wystawiana przez firmę WObit deklaracja zgodności oraz znak CE widoczny na robotach.

Normy

Poza dyrektywą, dokumentami opisującymi szczegółowo wymagania techniczne są normy. Opracowywaniem norm zajmują się odpowiednie organizacje lub instytucje, np. ISO, CEN, IEEE, a w Polsce jest to PKN (Polski Komitet Normalizacyjny).

Normy w systemie oceny zgodności są dobrowolne, jednak są one istotnym drogowskazem w projektowaniu urządzeń. Zgodność z normami uzgadnianymi na szczeblu międzynarodowym lub europejskim stanowi gwarancję najlepszych rozwiązań, stale aktualizowanych i doskonalonych.

Czym są normy zharmonizowane?

Jak podaje Polski Komitet Normalizacyjny, są to normy związane z konkretną dyrektywą. „Gdy norma EN opracowana na poziomie europejskim stanie się normą krajową, poprzez przyjęcie jej do zbioru norm krajowych przez przynajmniej jedno państwo członkowskie, norma taka staje się normą zharmonizowaną”.

Wykaz takich norm w Polsce jest publikowany w Monitorze Powszechnym — oficjalnym publikatorze aktów prawnych niebędących źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Normy zharmonizowane dotyczące bezpieczeństwa dzielą się na trzy typy:

Normy typu A – mogą być zastosowane do każdej maszyny, zawierają podstawowe zasady projektowania i ogólne aspekty bezpieczeństwa.

Normy typu B – mogą być stosowane do szerokiej grupy maszyn, ale nie do wszystkich, omawiają aspekty bezpieczeństwa z nimi związane. Dzielą się na normy typu B1 dotyczące szczególnych aspektów bezpieczeństwa i normy typu B2 dla zabezpieczeń.

Normy typu C — związane z bezpieczeństwem maszyn, zawierające szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla konkretnej maszyny lub grupy maszyn.

W zgodzie, z jakimi normami są projektowane i produkowane roboty MOBOT® i akcesoria do nich przeznaczone?

Potwierdzeniem, a nie domniemaniem spełnienia wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE jest projektowanie robotów zgodnie z normą typu C — normą PN-EN ISO 3691-4:2020-10  dotyczącą wózków jezdniowych.

Wszystkie wózki jezdniowe produkowane przez firmę WObit są poddawane ocenie i analizie ryzyka zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12100. Pozwala to na wyeliminowanie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego ewentualnych skutków. Analiza i ocena ryzyka odbywa się już na etapie projektowania, przez co wszystkie środki ochronne dobierane są zgodnie z triadą bezpieczeństwa, aby obniżyć końcowy koszt produktu.

Dodatkowo projektowane i produkowane przez WObit wózki jezdniowe spełniają wymagania m.in. takich norm jak PN-EN ISO 13849-1, czy PN-EN 60204-1.

Podsumowanie

Roboty mobilne MOBOT® są projektowane i produkowane w zgodzie z szeregiem norm, spełniając bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa operatorom. Potwierdzają to opinie klientów z tak wymagających branż, jak motoryzacja.

W liście referencyjnym Firma Toyota Motor Manufacturing Poland docenia takie cechy jak łatwość obsługi, funkcje bezpieczeństwa oraz elastyczność w zakresie możliwości użycia i adaptacji maszyny. „Wykorzystanie robota mobilnego MOBOT® AGV FlatRunner MW Light pozwoliło na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wymogów bezpieczeństwa”.

Artykuł Cię zainteresował? Widzisz potrzebę optymalizacji procesów transportu wewnętrznego z pomocą autonomicznych robotów mobilnych? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.