Robot AGV w strefie niebezpiecznej dla człowieka

Robot przemysłowy jak każda maszyna w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem stanowi dla niego zagrożenie. Z tego względu każde stanowisko musi być wyposażone w odpowiedni system bezpieczeństwa, zapewniający całkowity nadzór nad jego pracą.

Pomimo tego, zwłaszcza w przypadku stanowisk zrobotyzowanych, występują strefy niebezpieczne dla człowieka, które wymagają całkowitego zatrzymania maszyny celem zapewnienia dostępu. Nie jest to problemem w przypadku konserwacji czy przezbrojenia robota, ale jakie rozwiązanie zastosować gdy proces produkcyjny wymaga odbierania elementów w takiej strefie? Odpowiedzią są różnorodne systemy transportowe, umożliwiające robotowi odkładanie elementów np. na taśmę. Jednak w przypadku konieczności transportu pomiędzy oddalonymi od siebie stanowiskami, wydajniejszym rozwiązaniem jest implementacja robotów mobilnych. Firma WObit proponuje zastosowanie robotów MOBOT® AGV, które mogą odbierać detale od robotów i przewozić je do dalszej obróbki, czy też odbierać opakowania od robota paletyzującego i transportować je np. do magazynu.

MOBOT® AGV umożliwiają realizację autonomicznego ruchu pomiędzy wyznaczonymi punktami. Trasa ruchu robota w zależności od modelu może być wyznaczona za pomocą trzech metod nawigacji:

  1. kolorowej (malowanej lub wyklejanej) linii, a punkty charakterystyczne takie jak stacje, zakręty, punkty hamowania oznaczane są przez kody DataMatrix,
  2. taśmy magnetycznej, gdzie punkty charakterystyczne oznaczone są za pomocą znaczników RFID,
  3. systemu laserowego mapowania terenu.

Transport elementów może odbywać się zarówno na korpusie urządzenia jak i w osobnej przyczepie ciągniętej. W zależności od modelu robota transportowana masa może mieć od 100 do 1500 kg na płaskiej powierzchni. Co istotne dzięki unikatowej konstrukcji robotów w łatwy sposób można przezbroić robota do innego typu ładunku poprzez zwykłą zmianę wózka, dokonywaną w automatyczny sposób.

Dlaczego roboty są bezpieczne?

Ich elementy składowe takie jak wyłączniki, przekaźniki itp. są zgodne ze standardem bezpieczeństwa SIL2. Roboty wyposażone są w elementy redundantne, z możliwością monitorowania ich stanu. Roboty z rodziny MOBOT® AGV mają także skanery laserowe, z konfigurowalnymi strefami bezpieczeństwa. Dla optymalnej pracy robotów zostały one ograniczone do trzech zakresów: strefy najdalszej, w której robot zwalnia, strefy ostrzegawczej, gdzie następuje dalsze spowolnienie jego ruchu oraz wysłanie komunikatów świetlnych i dźwiękowych oraz strefy bezpiecznej, w której następuje całkowite zatrzymanie jego ruchu. O wszelkich zdarzeniach informują również sygnały świetlne i dźwiękowe.

Zagrożenia nie straszne robotom

Pojazdy AGV mogą pracować w warunkach niebezpiecznych dla ludzi albo negatywnie wpływających na ich wydajność są to m.in. wysokie temperatury, duże zapylenie, itp.

Wózki samojezdne są też bezpieczniejsze niż wózki widłowe, wymagające kierowcy. Gdy jest on zmęczony, chory, łatwo odwrócić jego uwagę, lub spowodować opóźnienie działania. Wówczas o wypadek nietrudno. Zastępując pracowników wózkami bezzałogowymi, ogranicza się także prawdopodobieństwo popełnienia przez nich błędów.

Ponadto zautomatyzowanym transportem można centralnie zarządzać z większą efektywnością.

Zastosowanie robota AGV skraca czas oczekiwania na następną operację, ułatwia organizację pracy, a także upłynnia przebieg procesu produkcyjnego i pozwala na zachowanie jego ciągłości. Dodatkową zaletą jest łatwość modyfikowania tras ruchu robota dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu.

MOBOT AGV blog

×

Czy artykuł cię zainteresował?
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami.